Miejsce przyjazne Seniorom

4 grudnia br. podczas uroczystej Gali Finałowej, 26 laureatów akcji „Miejsce przyjazne seniorom” nagrodzonych zostało certyfikatami, przyznanymi wspólnie przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego oraz Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowę.

II edycja akcji „Miejsce przyjazne seniorom” wzorem poprzedniej zorganizowana była wspólnie przez Miasto Kraków i Województwo Małopolskie.

Celem inicjatywy jest promowanie miejsc funkcjonujących na terenie Krakowa, takich jak: kawiarnie, sklepy, apteki, instytucje: kulturalne, edukacyjne, rekreacyjne, użyteczności publicznej i inne, odpowiadające na potrzeby starszych mieszkańców, poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy oraz miejsc, w których osoby starsze czują się miło i swobodnie, są godnie traktowane i obsługiwane.

Organizatorami i realizatorami akcji ze strony Gminy Miejskiej Kraków jest Wydział Spraw Społecznych UMK – Referat Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS, ze strony Województwa – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

W ramach akcji do dnia 31 października br., kandydatury miejsc mogły zgłaszać:
• instytucje,
• firmy
• organizacje,
• urzędy,
• osoby fizyczne (grupa przynajmniej 10 osób), które mogą zarekomendować wybrane miejsce
• inne spełniające kryteria Regulaminu, które posiadały w ramach swoich działań specjalną ofertę skierowaną do seniorów.

W regulaminowym terminie zgłosiły się 43 miejsca z terenu Krakowa, które zostały odwiedzone przez członków Komisji Konkursowej w okresie od 19 października do 23 listopada br.

ListaLaureatów


źródło tekst: www.dlaseniora.krakow.pl
źródło zdjęcie: www.magiczny.krakow.pl